MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

Strategia de dezvoltare locală

Grupul de Acţiune Locală din Valea Nirajului a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii pe perioada 2011-2013, un document complex, realizat printr-o largă cooperare între actorii locali din microregiune, bazându-se pe colaborare, conlucrare şi mobilizare extinsă în vederea implicării tuturor segmentelor societăţii în procesele de pregătire a planului de dezvoltare locală, utilizând astfel abordarea LEADER “de jos în sus”. Documentaţia are la bază Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi defineşte viziunea de dezvoltare a microregiunii, stabilind priorităţile de dezvoltare, precum şi domeniile de intervenţie şi măsurile care urmează să fie implementate în vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice din cadrul strategiei.

Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului s-a elaborat în cadrul proiectului ”Parteneriat şi cooperare pentru dezvoltarea microregiunii Valea Nirajului”, proiect finanţat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 -2013, Axa 4 LEADER, Măsura 431 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, Submăsura 431.1 Construcţie parteneriate public – private, Faza 3 Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL.