MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

Cooperare interteritorială: instruire

În perioada 24-28 noiembrie 2014 a avut loc activitatea de instruire în cadrul proiectului Cooperare interteritorială între Valea Nirajului și a Mureșului, proiect realizat în cadrul Măsurii 421L.

 

La activitate au participat actorii turistici, publici și civili de pe teritoriul GAL Valea Nirajului și GAL Parteneriat Mureșean. Pe parcursul instruirii au fost abordate teme ca:

 

- geografia și economia turismului

 

- valorificarea resurselor turistice în mediu rural

 

- dezvoltarea de produse turistice în parteneriat inter-teritorial

 

- rolul actorilor economici, publici și civili în dezvoltarea turismului

 

- marketing turistic, mijloace de promovare turistică on-line

 

- legislația în turism

 

- asigurarea calității serviciilor turistice.