MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

Măsura 322L: închidere sesiune de proiecte

Asociaţia LEADER Valea Nirajului (ALVN) anunţă închiderea sesiunii cererii de proiecte pentru Măsura 322 L, Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale.

 

A fost depus un singur proiect, care, după verificarea eligibilității,a fost supus procedurii de selecție la nivelul GAL-ului în cadrul ședinței Comitetului de Selecție din data de 26 ianuarie 2015.

 

Proiectul a fost propus spre finanțare de către comitet.

 

Raport de selecție aici