MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

Zilele Văii Nirajului

Obiectivul principal al proiectului a fost conservarea patrimoniului cultural imaterial și material ca un mijloc important de consolidare a legăturilor cu lumea satului, diversificarea ofertei turistice a microregiunii și creșterea atractivității a zonei prin organizarea unui eveniment cultural complex și anual.

Principalele activități realizate au fost:

1. Târgul produselor meșteșugărești

Eveniment în aer liber organizat în centrul orașului Miercurea Nirajului, cu participarea artizanilor, meșteșugarilor, producătorilor de produse agricole locali și din microregiune cu scopul promovării turismul local, a produselor tradiţionale locale, a meşteşugurilor tradiţionale şi nu în ultimul rând a artei populare. Cei interesaţi au avut ocazia nu numai să admire munca meşterilor artizani, ci au avut prilejul de a se implica și de a participa activ la diferitele ateliere și vor putea trăi experiența lucrului manual, învățând cu ajutorul meşterilor cum se confecţionează diferitele obiecte artizanale.

Prin aceste activități am dorit să atragem atenţia participanților și în mod special a tinerilor asupra importanţei de a conserva tradiţiile populare, de a transmite cunoştinţele meşterilor artizani către generaţia tânără, nu numai pentru a oferi o alternativă tinerilor pentru petrecerea timpului liber cu o preocupaţie creativă dar și pentru a demonstra că însușirea unui meșteșug tradițional poate constitui și o sursă de venit alternativă în mediul rural.

2. Serie de spectacole cultural artistice

Scopul a fost propunerea unei serii de spectacole de teatru, dansuri și muzică valoroase atât din punctul de vedere al ținutei artistice cât și din perspectiva diversității stilistice. Artiștii reprezentând toate genurile muzicale (muzică populară tradițională, muzică clasică, muzică ușoară) au oferit oferi un cadru cultural în aer liber ideal pentru a atrage spectatori atât din microregiune cât și de pe întreaga rază a județului Mureș, respectiv un public numeros provenind din mediul urban (Târgu-Mureș). Această activitate a avut și un caracter intercultural, întrucât în cadrul ei s-au prezintat dansuri si cântece din culturi diferite, dar care conviețuiesc pe aceste meleaguri. Nu în ultimul rând, evenimentul cultural a căpătat caracter internațional prin participarea unor invitați (artiști și public) reprezentând comunități înfrățite cu microregiunea Miercurea Nirajului.

3. Seminar dezvoltare rurală

La această activitate au fost invitați reprezentanții sectorului public din microregiune, principalii actorii culturali și diferiții stakeholderi din domeniul culturii, ONG-uri, instituții culturale de pe Valea Nirajului și experți în domeniul dezvoltării rurale, etnografi, artiști de seamă, respectiv reprezentanți ai localităților înfrățite.

Temele care au fost prezentate și în jurul cărora s-au inițiat dezbateri au fost următoarele:

Turism în Valea Nirajului: atuuri, lipsuri, tendințe. Prezentarea ghidurilor turistice și a albumelor turistice despre Valea Nirajului

Dezvoltare rurală: schimbarea de paradigmă

Programul LEADER pe Valea Nirajului: proiecte de succes

Ruraventură pe Valea Nirajului: proiect pentru promovarea profesiei de agricultor.

   Eveniment realizat cu sprijinul Consiliului Județean Mureș